Dekadent Diş

Gizlilik Politikası

 

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Dekandent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (“İşletme”), kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde işler. Bu kapsamda kişisel verilerin toplanması, saklanması, güncellenmesi ve silinmesi gibi işlemler, yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.

Toplanan Kişisel Veriler

İşletme, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini sunarken aşağıdaki kişisel verileri toplayabilir:

 • İsim, soyisim, iletişim bilgileri
 • Doğum tarihi, cinsiyet
 • Sağlık bilgileri, teşhis ve tedavi bilgileri

Toplanan kişisel veriler, yasal gereklilikler ve sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılır.

Kişisel Verilerin Paylaşımı

İşletme, toplanan kişisel verileri yalnızca aşağıdaki durumlar dâhilinde paylaşabilir:

 • Tedaviniz için gerekli diğer sağlık kuruluşları
 • Muhasebe ve finans departmanı
 • Müşteri hizmetleri departmanı
 • Bilgi işlem departmanı
 • Hukuk departmanı
 • Yasal yükümlülükler gereği devlet kurumları

Kişisel verileriniz yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’ya uygun şekillerde paylaşılır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

İşletme, kişisel verilerinizi aşağıdaki süre boyunca saklar:

 • Tedaviniz için gerekli olan kişisel veriler, tedavinizin sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle saklanır.
 • Diğer kişisel veriler, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olan süre boyunca saklanır.

Saklama süreleri yasal gerekliliklere uygun olarak belirlenir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

İletişim

Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir soru veya geribildiriminiz varsa, lütfen bizimle iletisim@dekadent.com adresinden iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bu Gizlilik Politikası, web sitesini kullanıcılarına sunan Dekandent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından oluşturulmuştur.

Telefon

0501 051 41 41

E-Posta

iletisim@dekadentdis.com

Web

https://dekadentdis.com

Adres

Fevzi Çakmak Mah, İstasyon Cd. No:440/A, 41700 Darıca/Kocaeli

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Dekadent Darıca